เดินหน้า … ประชาธิปไตยไทย?

ย้อนรอยรัฐประหารที่ผ่านมา
นานแค่ไหนกว่าจะได้เลือกตั้ง

ช่วงประชาธิปไตย ช่วงรัฐประหาร
(สิ้นสุดเมื่อมีการเลือกตั้ง)
ผู้ทำรัฐประหาร นายกฯ ที่มาจากรัฐประหาร นายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกฯ
ภาพรวม
ช่วงประชาธิปไตย
ช่วงรัฐประหาร